Február 18, 2017

Ako nastaviť gesto dvoch prstov na posúvanie obsahu okna v openSUSE KDE, tak aby sa chovalo podobne ako Apple MacBook

Gesto na posúvanie obsahu okna, pomocou dvoch prstov, má v openSUSE – KDE rovnaké východzie nastavenie ako napríklad Windows 10 na notebooku Lenovo. Toto nastavenie vychádza zo starých čias, ked používatelia mali k dispozícii jedine myš na navigáciu vo webe. Dnes, keď použivame touchpad, je omnoho prirodzenejšie, aby sa choval podobne ako tablet alebo Apple MacBook. Apple zmenilo smer posunu už pred nejakou dobou. Z nejakého dôvodu vývojári stále nechávajú v systémoch ako Linux alebo Windows, nastavený pôvodný štýl. Našťastie je možné toto veľmi jednoducho zmeniť.

Otvorete menu a zvoľte Systémové nastavenia.

Zvoľte Hardvér – Vstupné zariadenia.

Zvoľte Touchpad v ľavom paneli, ďalej záložku Rolovanie a vyberte možnosť Reverzné rolovanie – Vertikálne. Potvrďte nastavenie pomocou Použiť.

Február 15, 2017

GitHub problém pri klonovaní repozitáru – Permission denied (publickey)

Po upgrade SSH sa môžete stretnúť s nasledujúcim problémom. Príkaz git clone skončí s návratovým kódom 255 a chybovým hlásením:

Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights and the repository exists.

Toto sa mi stalo po upgrade Linux Mint z verzie 17 na verziu 18.

Ako diagnostikovať takýto problém s Gitom?

Spustite nasledujúci príkaz:

ssh -v git@github.com

Uvidíte množstvo riadkov logu a jeden z nich typicky obsahuje príčinu problému. V mojom prípade to bolo:

...
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Skipping ssh-dss key ~/.ssh/id_dsa - not in PubkeyAcceptedKeyTypes
...

DSA kľúče boli totiž v SSH 7 zablokované. Riešenie spočíva vo vygenerovaní nového kľúča iného typu, napríklad RSA.

ssh-keygen -t rsa
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Potom stačí vymeniť kľúč na GitHub-e za nový. Môžete znova spustiť “ssh -v” pre diagnostiku, či sa komunikácia so serverom podarila:

PTY allocation request failed on channel 0
Hi georgik! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
...
debug1: Exit status 1

Toto je dobrý výsledok. Teraz môžete pokojne vyklonovať repozitár.

Február 14, 2017

Manuálny import aktivít do Garmin Connect

Garmin neustále vylepšuje svoju službu Garmin Connect.

Jedna zo zmien sa objavila 14.2. 2017. Zo stránky s aktivitami zmizla možnosť ručného nahratia aktivít. Táto vlastnosť je vcelku užitočná, keď zrovna nemáte po ruke Garmin Express.

Chvíľku mi trvalo, než som prišiel na to, kam Garmin funkciu pre upload schoval.

Po novom túto funkciu nájdete pri profile pod odkazom Importovať údaje.

Garmin vylepšil pôvodný uploader a teraz je možné nahrať viacej súborov naraz. Stačí ich myšou presunúť do okna s uploadom.

Musím Garmin pochváliť, nový uploader je podstatne lepší. Každopádne nabudúce by stálo za to zobraziť používateľom aspoň malú nápovedu.

Február 13, 2017

Vertikálny výber textu v editore PlatformIO/Atom na Linuxe

Niekedy človek potrebuje zeditovať viac riadkov naraz. PlatformIO má podporu pre viac kurzorov, vďaka čomu je možné zrealizovať jednu operáciu na rôznych miestach.

Samostatné kurzory je možné umiestniť, keď podržíte Ctrl a ľavým tlačítkom myši kliknete do textu. Táto vlastnosť je síce užitočná, ale pokiaľ potrebujete viac než 4 kurzory, tak je to pomerne nepohodlné.

Pokiaľ potrebujete vybrať vertikálny blok textu v PlatformIO na Linuxe, tak podržte kombináciu kláves Shift+Alt a použite klávesy šipka hore/dole na výber textu. Je dôležité stlačiť klávesy v správnom poradí. Najskôr Shift a až potom Alt. Ak prehodíte poradie, tak to nemusí fungovať.

Tu je ukážka, ako to vyzerá.

Shift+Alt+šipka hore/dole:

Teraz môžete použiť Shift+šipka vpravo/vľavo na výber textu:

Pokiaľ by ste chceli diskutovať o tejto vlastnosti, tak na stránkach editoru Atom nájdete veľmi, veľmi dlhé vlákno na túto tému.

Február 5, 2017

Farebné zobrazenie logu z MQTT s časovou známkou

Najjednoduhší spôsob, ako si zobraziť všetky MQTT správy zo servera ako je Mosquitto, je použiť nasledujúci príkaz:

mosquitto_sub -v -t '/#'

Problém takéhoto zobrazenia je, že sa jedná len o čistý text. Na sprehľadnenie je možné pridať časové razítko a farby, takže je potom jednoduhšie odhaliť zaujímavé správy.

Riešenie je vcelku jednoduché, stači výstup programu presmerovať na vstup programu xargs, ktorý vloží dátum. Následne výsledok poslať na vstup programu ccze, ktorý sa postará o farebný výpis. Tu je príklad:

mosquitto_sub -v -t '/#' | xargs -d$'\n' -L1 sh -c 'date "+%d.%m.%Y %T $0"' | ccze -m ansi

Výsledok:

Júl 6, 2014

Jednoduchý HTTP server v Python 3.x

Jednou zo skvelých vlastností Python 2.x je možnosť rýchleho spustenia doslova inštantného web serveru. Stačí zadať nasledujúci príkaz a Python web server beží.

python -m SimpleHTTPServer

S príchodom Python 3.x došlo k zmene z SimpleHTTPServer na http.server modul.

Správny príkaz na spustenie web serveru v Python 3.x je:

python -m http.server
  • Preklady

  • Štítky

  • Rubriky

  • Komentáre